ഇസ്രയേലുമായി ആദ്യ കരാര്‍ ഒപ്പുവച്ച് ബഹ്‌റൈന്‍
April 3, 2021 1:50 pm

മനാമ: വിവിധ ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹ്‌റൈന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇസ്രയേല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയുമായി 30 ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ കരാറില്‍