അവശ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക്‌ പ്രത്യേക ലെയിനൊരുക്കി ഡൽഹി പൊലീസ്
May 1, 2021 2:35 pm

ഓക്സിജൻ ടാങ്കറുകളുടെയും അടിയന്തിര സർവ്വീസ് വാഹനങ്ങളായ ആംബുലൻസുകൾ, ഹിയേഴ്‌സ് വാനുകൾ, നഗരത്തിനുള്ളിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, അയൽ