മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന് അഭിനന്ദനം, കുഴൽനാടന്റെ നീക്കം അപ്രതീക്ഷിതം
June 15, 2021 8:39 pm

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം മുതല്‍ വ്യക്തിപരമായി ഏറെ ടാര്‍ഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ബേപ്പൂരില്‍ തുടങ്ങിയ