സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; പവന് 28,480 രൂപ
October 20, 2019 12:32 pm

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ച്ചയായ ആറാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 28,480 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു
October 12, 2019 10:45 am

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.പവന് 28,200 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 3,525 രൂപയാണ് വില. സെപ്റ്റംബര്‍ നാലിന്

gold സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു; പവന് 27,760
September 19, 2019 10:19 am

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 27,760 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 3,470