രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ്; പവന് 29,760 രൂപ
January 18, 2020 12:45 pm

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് വര്‍ധനവ്. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍

മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്‍ണ വില; പവന് 29,640 രൂപ, ഗ്രാമിന് 3,705 രൂപ
January 16, 2020 11:46 am

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. ബുധനാഴ്ച പവന് 240 രൂപയുടെ വര്‍ധനവുണ്ടായിരുന്നു. പവന് 29,640 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 3,705 രൂപയിലാണ്

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന; 240 രൂപ വര്‍ധിച്ച് പവന് 29,640 രൂപയായി, ഗ്രാമിന് 3,705 രൂപ
January 15, 2020 2:17 pm

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് വര്‍ധനവ്. പവന് 240 രൂപ വര്‍ധിച്ച് പവന് 29,640 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

gold prize സ്വര്‍ണ വില കുതിച്ച് സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡില്‍; പവന് 30,400 രൂപ
January 8, 2020 12:06 pm

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവ്. ഇന്ന് പവന് 520 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 65 രൂപയുടെ വര്‍ധനവും രേഖപ്പെടുത്തി.

റെക്കോര്‍ഡ് നിരക്കില്‍ നിന്നും പിന്നോട്ട്; ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ ആശ്വാസം
January 7, 2020 12:05 pm

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന്

Page 4 of 5 1 2 3 4 5