വന്‍ ഓഫര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് എയര്‍ടെല്‍; 6000 രൂപവരെ ക്യാഷ്ബാക്ക് !
October 13, 2021 4:20 pm

എയര്‍ടെല്‍ വന്‍ ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാംസങ്, ഓപ്പോ, റിയല്‍മി, നോക്കിയ, ടെക്നോ, ലെനോവോ, മോട്ടറോള, ഇന്‍ഫിനിക്സ്, വിവോ, ഐറ്റല്‍,