3000 ബിഎച്ച്പി കരുത്ത്; കെയോസ് വിപണിയില്‍, വില 106.75 കോടി
November 10, 2021 10:14 am

ലോകത്തിലെന്നല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ആദ്യ അള്‍ട്രാകാര്‍ എന്ന പെരുമയോടെ ഗ്രീക് സ്റ്റാര്‍ട് അപ്പായ എസ് പി ഓട്ടമോട്ടീവിന്റെ കെയോസ്