ആമസോണ്‍ ആപ്പിലൂടെ ഇനി വിമാന ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്യാം
May 19, 2019 5:45 pm

ബാംഗ്ലൂര്‍:ആമസോണ്‍ ആപ്പ് വഴി ഇനി വിമാനടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്യാം. ആമസോണ്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രാവല്‍ സേവന ദാതാക്കളായ ക്ലിയര്‍ ട്രിപ്പുമായി ചേര്‍ന്നാണ്