തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ എസ് സി – എസ്ടി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റില്‍
July 30, 2022 3:51 pm

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായി. എസ് സി – എസ് ടി ഫണ്ടിലാണ്