യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജില്‍ ആ ‘പരിപ്പ് വേവില്ല’ (വീഡിയോ കാണാം)
December 1, 2019 7:10 pm

സര്‍ക്കാര്‍ അവസാന വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിറം മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണ്. അത്തരമൊരു പന്നത്തരമാണ് ചില പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജില്‍ ‘ചുവപ്പാകാശം’ പഴയ ‘അനുഭവം’ കാക്കിപ്പട മറക്കരുത് . . .
December 1, 2019 6:45 pm

സര്‍ക്കാര്‍ അവസാന വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിറം മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണ്. അത്തരമൊരു പന്നത്തരമാണ് ചില പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ