ക്ഷേത്ര വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കാന്‍ കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍
February 22, 2024 10:43 am

ബെംഗളൂരു: ക്ഷേത്ര വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കാന്‍ കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിനായുള്ള ബില്‍ പാസാക്കി. ഒരു കോടിയിലധികം വരുമാനമുള്ള