ടെലിവിഷന്‍ താരം ‘അവതാര’മായി ! കാല്‍ക്കല്‍ വീണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം തേടി ആയിരങ്ങള്‍
December 27, 2021 5:45 pm

ചെങ്കല്‍പേട്ട്: ടെലിവിഷന്‍ അവതാരക അവതാരമെടുത്ത് ദേവിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കാല്‍ക്കല്‍ വീണ് അനുഗ്രഹം തേടാന്‍ ആയിരങ്ങള്‍. കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന