സംഘപരിവാർ എതിർപ്പ്;അരുന്ധതി റോയിയുടെ പുസ്തകം സിലബസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി
November 12, 2020 1:27 pm

തിരുനെൽവേലി : സംഘപരിവാർ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയിയുടെ പുസ്തകം സിലബസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സർവകലാശാല. അരുന്ധതി