പെഗാസസ്; തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തിയെന്ന് . . .
July 27, 2021 5:30 pm

ചെന്നൈ: പെഗാസസ് ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തലിന്റെ പുതിയ പട്ടിക പുറത്ത്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍ ചോര്‍ത്തിയതായാണ്