കോവിഡ് ബാധിച്ച് തമിഴ്നാട് മന്ത്രി ആർ.ദൊരൈകണ്ണ് അന്തരിച്ചു
November 1, 2020 7:27 am

തമിഴ്‌നാട് ;തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ.ദൊരൈകണ്ണ് മരിച്ചു. ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളെ തുടർന്ന് ദൊരൈക്കണ്ണിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ച്