തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ സീറ്റിലും മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങി രജനീ മക്കൾ മൻട്രം
December 5, 2020 6:22 pm

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുന്ന അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ സീറ്റിലും മത്സരിക്കാൻ രജനീകാന്തിന്റെ രജനീ മക്കൾ മൻട്രം ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ആകെയുള്ള