തമിഴ് മീഡിയത്തില്‍ പഠിച്ചവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളില്‍ സംവരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന്‌ കോടതി
November 24, 2017 3:43 pm

ചെന്നൈ: തമിഴ് മീഡിയത്തില്‍ പഠിച്ചവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളില്‍ ഇരുപത് ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. സംവരണം സംബന്ധിച്ച്