ശിവകാമിയില്‍ നിന്നും ഇദയക്കനിയായി രമ്യ കൃഷ്ണന്‍ വെള്ളിത്തിരയില്‍
January 1, 2018 4:35 pm

ബാഹുബലിയിലെ ശിവകാമിയെ മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആര്‍ക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കുവാന്‍ സാധിക്കില്ല. ശിവകാമിയെ അനശ്വരമാക്കിയ രമ്യ കൃഷ്ണന് ലഭിച്ചത് നിരവധി