ആമസോണിനായി തമിഴ് ആന്തോളജി ചിത്രം ‘പുത്തം പുതു കാലം’ ഒരുങ്ങുന്നു
October 1, 2020 4:10 pm

ആമസോൺ പ്രൈമിനായി തമിഴ് ആന്തോളജി ചിത്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു. ഒക്ടോബർ 16-ന് ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആമസോൺ വഴി റിലീസ് ചെയ്യും. തമിഴിലെ