തമിഴ് ബിഗ്‌ ബോസിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ നടി വനിത വിജയകുമാര്‍ വിവാഹിതയാകുന്നു
June 18, 2020 9:15 am

തമിഴ് ബിഗ് ബോസ് മൂന്നാം സീസണിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ നടി വനിത വിജയകുമാര്‍ വിവാഹിതയാകുന്നു. ജൂണ്‍ 27ന് ചെന്നൈയില്‍ വച്ചാണ്