‘കാണുമ്പോള്‍ നിന്നെ’ തമാശയിലെ പുതിയ വീഡിയോ ഗാനം കാണാം
June 9, 2019 9:21 am

വിനയ് ഫോര്‍ട്ട് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം തമാശയിലെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തുവിട്ടു. ‘കാണുമ്പോള്‍ നിന്നെ’ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ്