ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് നിര്‍മ്മിച്ച് ഇന്ത്യ
August 4, 2021 10:19 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് നിര്‍മ്മിച്ച് ഇന്ത്യ. കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കില്‍ 19,300 അടി ഉയരത്തില്‍ ബോര്‍ഡര്‍ റോഡ്‌സ്