ഉത്തര – ദക്ഷിണ കൊറിയ ഉന്നതതലയോഗം: ഈ മാസം 16ന് പാന്‍മുന്‍ജോമില്‍
May 15, 2018 10:33 am

സോള്‍: ആണവനിരായുധീകരണം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഉത്തര, ദക്ഷിണ കൊറിയകള്‍ തമ്മില്‍ ഉന്നതതല യോഗം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഈ മാസം 16ന്