താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 160 യാത്രക്കാരെ വിട്ടയച്ചെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് .
August 21, 2018 3:27 pm

കാബൂള്‍: താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 160 യാത്രക്കാരെ വിട്ടയച്ചെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ 20 പേരോളം വരുന്ന പട്ടാളക്കാരെയും പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരെയും ബന്ദികളാക്കിയെന്നും

170 യാത്രക്കാരെ താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.
August 21, 2018 1:03 am

കാബൂള്‍: 170 യാത്രക്കാരെ താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. കാബൂള്‍ പ്രവിശ്യയിലെ കുണ്ടൂസ് പ്രവിശ്യയില്‍ നിന്ന് താക്കറിലേക്ക് പോകുന്ന ദേശീയപാതയില്‍