അണ്‍ലോക്ക്1.0 പ്രാവര്‍ത്തികമാകുന്നു; അഞ്ച് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വച്ച് കേന്ദ്ര മുഖ്യ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ്
June 2, 2020 11:40 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: നീണ്ട 70 ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗണിനുശേഷം അണ്‍ലോക്ക് 1.0 പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട നിര്‍ദേശങ്ങളും നിബന്ധനകളും മുന്നോട്ട് വച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ