സത്യപ്രതിജ്ഞ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്യാമ്പയിന്‍
May 15, 2021 11:27 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്യാമ്പയിന്‍. ഒരുകൂട്ടം യുവാക്കളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി