ഹോണ്ടയുടെ പ്രീമിയം സെഡാന്‍ വാഹനമായ അക്കോര്‍ഡ് കമ്പനി തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു
April 20, 2019 3:43 pm

എയര്‍ബാഗിലെ തകരാര്‍ കാരണം ഹോണ്ടയുടെ പ്രീമിയം സെഡാന്‍ വാഹനമായ അക്കോര്‍ഡ് കമ്പനി തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു. ഡ്രൈവര്‍ സൈഡ് എയര്‍ബാഗില്‍ കണ്ടെത്തിയ തകരാര്‍