റാമ്പ് വാക്കിനിടെ ടെയില്‍സ് സോറസ് എന്ന പുരുഷ മോഡല്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
April 28, 2019 3:19 pm

ബ്രസീല്‍: റാമ്പ് വാക്കിനിടെ പ്രശസ്ത പുരുഷ മോഡല്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ബ്രസീലില്‍ നടന്ന സാവോ പോളോ ഫാഷന്‍ വീക്കിന്റെ അവസാന