ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍ ടൈഗൂണിന്റെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ച് ഡീലർമാർ
May 16, 2021 11:50 am

വിപണിയിൽ എത്തും മുന്നേ ജനപ്രിയമായി ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍ ടൈഗൂൺ.   ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍ ടൈഗൂൺ  മിഡ്-സൈസ് എസ്‌യുവിയുടെ പ്രീ-ബുക്കിംഗ് ഡീലർമാർ 10,000 രൂപ ടോക്കൺ