ചൈനീസ് ഭീഷണി നേരിടാൻ ലഡാക്കില്‍ ആകാശ് മിസൈലുകള്‍ വിന്യസിച്ച് ഇന്ത്യ
June 28, 2020 2:15 pm

ലേ:കിഴക്കന്‍ ലഡാക്ക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ലഡാക്ക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഇന്ത്യ ആകാശ് മിസൈലുകള്‍ വിന്യസിച്ചു. കഴിഞ്ഞ