നിസാമുദ്ദീന് സമാനമായി നളന്ദയിലും തബ്ലീഗ് സമ്മേളനം! പങ്കെടുത്തത് 640 പേർ
April 18, 2020 11:37 am

ന്യൂഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസ് തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിന് സമാനമായി ബിഹാറിലെ നളന്ദയിലും തബ് ലീഗ് സമ്മേളനം നടന്നിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മാർച്ച്