തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 36 വിദേശികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി ഡൽഹി കോടതി
December 15, 2020 8:13 pm

ഡൽഹി: തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 36 വിദേശികളെ എല്ലാ കേസുകളിൽനിന്നും ഡൽഹിയിലെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ