ഗുളികയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുസോപ്പുകളുമായി മലയാളി സംരംഭകൻ
January 6, 2021 5:25 pm

കോവിഡിനെ ചെറുക്കാന്‍ ഇലാരിയ എന്നു പേരുള്ള നാനോ സോപ്പ് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്‌തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സോപ്പുനിര്‍മാതാവും കയറ്റുമതി സ്ഥാപനവുമായ