മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ച് ലോകം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസക്തി ഇപ്പോൾ വ്യക്തം
April 10, 2020 1:11 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തിനാകെ കനത്ത ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ആ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പില്‍ തല കുനിക്കാതെ കനത്ത