വൈഭവിന്റെ തമിഴ് ചിത്രം; ‘തന’യിലെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി
January 28, 2020 4:00 pm

വൈഭവ്, നന്ദിത ശ്വേത എന്നിവര്‍ നായികാനായകന്മാര്‍ ആകുന്ന തമിഴ് പൊലീസ് ചിത്രമാണ് തന. ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. യുവരാജ്