ടോര്‍ക്ക് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ് സ്റ്റേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു
October 2, 2019 10:07 am

ഇലക്ട്രിക് വാഹന സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് കമ്പനിയായ ടോര്‍ക്ക് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ് സ്റ്റേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. പുണെയിലെ കഫെ പീറ്റേര്‍സ് ബണ്ട്