ടി-20 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ക്രിസ് ഗെയില്‍
November 7, 2021 1:04 pm

താന്‍ ഇതുവരെ രാജ്യാന്തര ടി-20 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് ടി-20 ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ് ഗെയില്‍. സ്വന്തം