പ്രൊമോഷന് പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പ്രതിഫലം തിരികെ തരട്ടെ; തൃഷയ്ക്കെതിരെ നിര്‍മാതാവ്
February 23, 2020 10:48 am

തൃഷയ്ക്കെതിരെ ‘പരമപഥം വിളയാട്ട്’ എന്ന സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാവ് രംഗത്ത്. സിനിമാ പ്രമോഷന് പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെങ്കില്‍ വാങ്ങിയ പ്രതിഫലം തൃഷ തിരികെ