ജീന്‍സും ടീ ഷര്‍ട്ടും ധരിച്ച് ജോലിക്ക് എത്തരുതെന്ന് ബിഹാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍
August 30, 2019 8:40 am

പാറ്റ്‌ന: സക്രട്ടറിയേറ്റ് ജീവനക്കാര്‍ ഇനിമുതല്‍ ജീന്‍സും ടീ ഷര്‍ട്ടും ധരിച്ച് ജോലിക്ക് എത്തരുതെന്ന് ബിഹാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്