ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത് സനാതന്‍ ധര്‍മ്മമാണെന്ന തമിഴ്‌നാട് ഗവര്‍ണറുടെ പരാമർശത്തിനതിരെ ഡി.എം.കെ
June 13, 2022 5:10 pm

വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത് സനാതന്‍ ധര്‍മ്മമാണെന്ന തമിഴ്‌നാട് ഗവര്‍ണര്‍ ആര്‍.എന്‍ രവിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ഡി.എം.കെ നേതൃത്വം. ഡി.എം.കെ ട്രഷററും മുന്‍