ചട്ടം ലംഘിച്ച് കുഞ്ഞനന്തന് വീണ്ടും പരോള്‍ : ഇത്തവണ ഒരു മാസത്തിലേറെ
October 27, 2018 8:30 am

തിരുവനന്തപുരം : ടി പി കൊലക്കേസ് പ്രതി കുഞ്ഞനന്തന് ചട്ടം ലംഘിച്ച് വീണ്ടും പരോള്‍ അനുവദിച്ച് പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍.ആദ്യം പത്ത്