ഐജിയുടെ കോപ്പിയടി: സര്‍വകലാശാല ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി
May 5, 2015 9:03 am

കൊച്ചി: തൃശൂര്‍ റേഞ്ച് ഐജി ടി.ജെ ജോസ് എല്‍എല്‍എം പരീക്ഷയില്‍ കോപ്പിയടിച്ച സംഭവത്തില്‍ എം.ജി സര്‍വകലാശാല ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ എ.സി