ടി ജെ ആഞ്ചലോസ് വീണ്ടും സിപിഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
August 24, 2022 9:06 pm

ആലപ്പുഴ: ടി ജെ ആഞ്ചലോസിനെ സിപിഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് ആഞ്ചലോസ് പാര്‍ട്ടി