‘പൊതുജന ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു’; പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി
June 21, 2022 10:46 pm

കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ ടി ഐ മധുസൂധനന് എതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നാണ്