സിനഡിന്റെ തീരുമാനങ്ങളടങ്ങിയ സര്‍ക്കുലര്‍ സഭയിലെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇന്ന് വായിക്കും
September 1, 2019 7:11 am

കൊച്ചി: സിറോ മലബാര്‍ സഭ സിനഡിന്റെ തീരുമാനങ്ങളടങ്ങിയ സര്‍ക്കുലര്‍ സഭയിലെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇന്ന് വായിക്കും. എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഭൂമി