വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിനുള്ള സിറിഞ്ചുകള്‍ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു
January 2, 2021 2:20 pm

തിരുവനന്തപുരം: വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിനുള്ള സിറിഞ്ചുകള്‍ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് 14 ലക്ഷം സിറിഞ്ചുകളാണ് കേരളത്തില്‍ എത്തിയത്. വാക്‌സിന്‍