മഹാപാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് . . .
July 27, 2019 7:23 pm

സിറിയ എന്ന രാജ്യം കുരുന്നുകളുടെ ശ്മശാന ഭൂമിയായിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം സിറിയയില്‍ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നൂറോളം പേരാണ്.

പിടഞ്ഞ് വീഴുന്ന തലമുറ, ആ രാജ്യത്ത് ഇനി മനുഷ്യരാശി തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ ?
July 27, 2019 7:18 pm

സിറിയ എന്ന രാജ്യം കുരുന്നുകളുടെ ശ്മശാന ഭൂമിയായിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം സിറിയയില്‍ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നൂറോളം പേരാണ്.