മാര്‍ക്ക് ദാന വിവാദം ; സിന്‍ഡിക്കറ്റ് അംഗം ഡോ. പ്രഗാഷിന്റെ വസതിയിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് മാര്‍ച്ച്
October 19, 2019 9:10 am

കോട്ടയം: എംജി സര്‍വകലാശാലയിലെ മാര്‍ക്ക് ദാന വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിന്‍ഡിക്കറ്റ് അംഗം ഡോ. പ്രഗാഷിന്റെ വസതിയിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് മാര്‍ച്ച്. മാര്‍ച്ച്