ഒരിക്കല്‍ അഫ്ഗാന്‍ മന്ത്രി; ഇപ്പോള്‍ ജര്‍മനിയില്‍ പിസ്സ ഡെലിവറി ബോയ്
August 25, 2021 2:35 pm

ബെര്‍ലിന്‍: സൈദ് അഹ്‌മദ് ഷാ സാദത്ത്, ഒരിക്കല്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ജര്‍മനിയിലാണ്. സാധാരണ തൊഴിലാളിയായിട്ടാണ്