രാജ്യത്ത് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി സൈഡസ് കാഡില
July 1, 2021 11:40 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി സൈഡസ് കാഡില. ഇന്ത്യന്‍ മരുന്ന് നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ കാഡിലയുടെ വാക്‌സിന്‍ കൊവിഡ്